Partnarar

FLUOR-LUX AS
Utmarksressurs samarbeider med Fluor-Lux for levering av retningsskilt og tavler til turstiar. Saman har vi nettsida www.turskilt.no. Fluor-Lux AS er ein løysingsorientert samarbeidspartnar innan skilt og dekor, med 50 års erfaring i bransjen. Komplett leverandør av skiltsystem og løysingar.

NORSK HJORTESENTER
Utmarksressurs samarbeider med Norsk Hjortesenter på nokre tenester innanfor fagområde viltforvaltning. Dette er aldersbestemming av hjortevilt og beitetakseringar.