Tenester

 • Viltforvaltning
   • Aldersbestemming av hjortevilt. Vi har erfaring siden 2003 med aldersbestemming av hjortevilt ved tannsnitting. Kort fortalt går metoden ut på å lese av alder som årringer på et tre, etter en prosess hvor tannrota  legges i syre, så snittes og deretter farges. De ferdige snittene legges på objektivglass, og alderen leses av i mikroskop. Resultatet presenteres i en kort rapport. Våre kunder er gjerne kommuner som bruker alder for å overvåke bestander av elg og hjort. Alder gir en særlig god status på rekruttering til ulike aldersklasser og produktivitet. Og vil kunne være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for både sentral og lokal forvaltning.
 • Stirestaurering
   • Vi har opparbeidet oss god erfaring i restaurering av gamle stier. Prosjekter som gjerne skal ivareta både friluftsverdier, kulturverdier og natur/- landskapsverdier. Vi er gjerne med helt fra idefasen, i for eksempel et forprosjekt eller mulighetsstudie. Men vi gjør også rene prosjekteringer.
 • Tilsyn av stiar
 • Sårbarhetsvurdering
 • Turskilt
 • GIS-tenester
 • Fiskeforvaltning
 • Kartlegging av natur

Ta gjerne kontakt for ein prat om dykkar prosjekt