Heim

Vi er Utmarksressurs AS.

OM OSS

Utmarksressurs AS er eit lite rådgjevande firma som ble etablert i 2006, og som yter tjenester innen et bredt spekter innenfor forvaltning av utmark. Vi har vårt hovudkontor i Stryn i Nordfjord med et avdelingskontor i Rælingen i Viken. Men vi opererer i hele Norge og har også gjort jobbar i Sverige.

I all bruk av utmark skal ein ivareta ulike verdiar og hensyn. Vi er entusiastar som jobbar for å ivareta natur og bruk av naturen.

VÅRE TENESTER

Vi yter tenestar innan forvaltning av utmark. Viltforvaltning var lenge eit av våre største fagområde. Det er fortsatt viktig, men i tillegg har vi dei siste 10 åra brukt stadig meir tid på sti og skilt prosjekt. Uansett prosjekt vi involverast i, ynskjer vi med vår kompetanse å bidra til økt berekraft og verdiskaping for våre kundar.

Fokus på at ein sti ikkje nødvendigvis toler økt ferdsel blir stadig større, og det synes vi er gledeleg. Vi kan bistå i alle faser av et sti prosjekt, med solid erfaring med prosjekter frå fjord til høgfjell.

Vi formidlar turskilt og infotavler i samarbeid med Fluor-Lux AS. Skilt med en kvalitet som vi vet er av beste kvalitet og med lang levetid. Alle skilt er sjølvsagt i henhold til skiltmanualen og vi er en av de anbefalte leverandørane i merkehåndboka. Sjå turskilt.no