Aldersbestemming av hjortevilt

Metode.
Vi brukar tannsnitting som metode for fastsetting av alder. Dette er ein enkel metode, som er noko tidkrevjande men med erfaring svært nøyaktig. Framtennene i underkjeven trekkast ut heile. Det er rota som blir nytta, så det er viktig at tanna er heil.

  • Rotenden av tanna blir kappa frå.
  • Rota leggast i reagensrør.
  • Den leggast så i syre for å trekke ut kalk.
  • Så lager vi tynne snitt i lengderetning.
  • Snitta blir lagt tilbake i reagensrør for farging.
  • Etter farging blir dei montert mellom objektglas.

Alderen kan no lesast av under mikroskop, som årringar i eit tre. Resultatet blir lagt inn i tabellar som viser alder til kvart enkelt individ.

De kan føle dykk trygge på at vi har den rette bakgrunn og kompetanse som skal til.

Presentasjon av resultat.

Vi presenterar resultatet slik kunden ynskjer det. Har ikkje kunden nokon spesielle ynskjer blir det presentert i tabell samt i lettleselige diagram. Diagram der alder sett i samanheng med vekt og kjønn er svært interessante.

Som nemnd leverar vi det slik kunden ynskjer, skulle det være ynskjeleg med ein meir utfyllande rapport gjer vi sjølvsagt det.

Resultatet kan bli tilsendt som tradisjonell post eller digitalt.